Plan-van-aanpak: Breng je doelen in kaartOm van A naar B te komen heb je een plan-van-aanpak nodig.

1) Geef onderstaand weer welke doelen jij wilt gaan bereiken:

MIJN DOELEN ZIJN:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

2) Vermeld achter ieder van jouw doelen wanneer je ze bereikt wilt hebben.

3) Welke mensen heb jij nodig bij het realiseren van je wensen? Maak een lijst van mensen die jou – direct of indirect – kunnen helpen.

4)Ga na welke vaardigheden, kennis, informatie en contacten er nodig zijn om je doelen te bereiken. Vermeld deze in een lijst.

5) Zoek met je wensen aansluiting bij de wensen van anderen. Ga in je ontmoetingen met mensen na wat je over hun ambities weet. Beschrijf in hoeverre jij met de realisatie van jouw wensen kan bijdragen aan de realisatie van hun ambities.

6) Haak in op de kansen die zich aandienen en herken dat wat je voortdurend in je leven aangeboden krijgt. Er is geen sprake meer van toevalligheden maar van een reeks nieuwe ontmoetingen, leersituaties en aanwijzingen die langzaam maar zeker jou dichterbij de realisatie van je wensen brengt. Vermeld welke voorbeelden van synchroniciteit in je leven zich nu al manifesteren?

7) Welke zinvolle verbindingen zijn er al ontstaan?

8) Welke mensen heb je juist en juist niet inmiddels al aangesproken?

9) Heb je een idee van hoe verschillende zaken en personen in jouw plaatje kunnen gaan passen?

10) Maak per te bereiken doel een inventarisatie van alle mogelijke routes die je zou kunnen volgen. Vermeld de zwaarte en haalbaarheid in van deze routes.

11) Ga voor jezelf na of je een coach gaat gebruiken bij het behalen van je doelen.Klik hier om door te gaan naar de volgende opdrachtretour van Plan-van-aanpak naar inhoudsopgave