Schrijf je biografieMet het schrijven van je biografie kijk je vanuit het NU naar vroeger. Het gaat daarbij niet om een inventarisatie van feiten, maar om HOE jij je leven gevoeld, beleefd, ervaren hebt. Verdeel je leven in periodes van 7 jaar en tracht je in te leven door je zaken van vroeger te herinneren.

Als je hiermee bezig gaat zullen er op de meest rare momenten plots herinneringen naar boven komen. Zorg dan dat je deze herinnering of opschrijft of inspreekt. Het kunnen belangrijke aanwijzingen zijn die van invloed zijn op je leven.

Ga bij de beschrijving uit van concrete situaties en vertel hoe je het een en ander beleefde. Noteer geen oordelen, persoonlijke bespiegelingen of opinies: die fase komt later. Denk bij het schrijven van je biografie aan de volgende terreinen:

- je privé-leven; het ouderlijk gezin, de leefsituatie - je leer-leven; school, opleidingen, studie, workshops, cursussen - je werk-leven; waar heb je gewerkt, betaald of onbetaald,

De volgende thema’s zijn belangrijk om aandacht aan te schenken en te beschrijven:

- mensen die invloed op je hebben gehad - belangrijke gebeurtenissen, crises - plaatsen waar je gewoond hebt - initiatieven die je hebt genomen - uitdagingen waarvoor je gesteld bent geweest - belangrijke beslissingen die je genomen hebt.


Klik hier om door te gaan naar de volgende opdracht


terug van schrijf-je-biografie naar inhoudsopgave