2- Waardering van je huidige levensstijlDoor waardering van je huidige levensstijl in kaart te brengen beschik je over belangrijke persoonlijke informatie.

Wat is je persoonlijke levens- en werkstijl en welke kwaliteiten horen daarbij? Welke levenswaarden en –normen vind jij belangrijk? Komen deze ook terug in je huidige levensstijl? Kun je zowel je successen als teleurstellingen onder ogen zien en benoemen? Wat heb je tot op heden allemaal geleerd? Analyseer nu zelf je vaardigheden en behoeften en concludeer wat voor jou belangrijk is in je werk en je leven.

De meeste mensen herinneren zich veelal de slechte dingen beter dan de goede. Herinner jij het laatste jaar ook als zwaar of moeilijk of ben je in staat ook goede zaken naar boven te halen? Neem een paar minuten de tijd om aan het afgelopen jaar te denken en zowel de goede als de slechte zaken te herinneren.

Denk goed na over momenten dat je trots was op jezelf, dat je iets goeds gedaan hebt of een probleem op hebt kunnen lossen. Uitgaande van het feit dat je alles in het leven zelf creëert, heb je ook een hand gehad in deze positieve zaken.

Aan de andere kant zul je ook je momenten van teleurstelling hebben gehad en zullen er zaken niet zo gelopen zijn als je graag had gewild. Of dat andere mensen niet deden wat je van ze verwachtte. Door deze zaken ook onder de loep te nemen zul je bewust worden van je vergissingen en kun je nu besluiten om er van te leren door zaken te gaan veranderen.

En dat inzicht brengt je de lessen die je van de vergissingen of teleurstellingen mag leren. Ook hier geldt weer dat jij – vanuit jouw eigen wijsheid – jezelf het beste advies omtrent deze lessen kan geven. Deze lessen zullen voorkomen dat je in de toekomst weer dezelfde vergissingen of ‘fouten’ zal maken.

Met de zelfanalyseopdracht ga je voor jezelf op een rijtje zetten wat jouw persoonlijke eigenschappen zijn en welke kwaliteiten voor jou wel of niet belangrijk zijn. Ook ga je aangeven in hoeverre bepaald gedrag wel of niet bij jou hoort. Aan het einde van de opdrachten concludeer je zelf wat jouw sterke en zwakke kanten zijn. Met de polariteitenoefening gaan we iets stelliger te werk en kies je voor of het een of het ander; je geeft aan waar jij je het prettigst bij voelt.

Door de elementen vierhoek te maken krijg je – op een simpele manier – inzicht in grote lijnen van je karakter en waar er mogelijk punten voor verbetering vatbaar zijn.

Daarna volgt een opdracht over zingevende factoren in je werk. Je gaat aangeven in welke mate de factoren momenteel aanwezig zijn in je werk en tegelijkertijd vermeld je of je hier ok mee bent of niet. De uitslag kan een bijdrage leveren in je eventuele zoektocht naar ander werk.

Datzelfde geldt voor de waardeoefening; welke aspecten wil je terugvinden in je leven, je werk, je relaties en in hoeverre zijn die momenteel aanwezig? Deze opdracht geeft je inzicht in wat je echt belangrijk vindt en of je dit wel of niet inmiddels al gecreëerd hebt.Klik hier om door te gaan naar de volgende opdracht

terug van Waardering-van-je-huidige-levensstijl naar inhoudsopgave