ZIngevende-factoren in je huidige werk een 'must-have'?Plaats bij ieder zingevende-factoren een cijfer uit de reeks van 1 t/m 10, waarbij 1 geldt voor ‘niet aanwezig’ en 10 voor ‘helemaal aanwezig’.

Status of aanzien

Identiteitsvorming

Ontplooiing van verborgen kwaliteiten

Opdoen van kennis

Opdoen van wijsheid

Aangaan van uitdagingen

Uiting geven aan creativiteit

Er wordt een appel op je gedaan

Financiële levensvoorwaarde

Bijdrage leveren aan de samenleving

Zorgdragen voor anderen

Ervaringen doorgeven aan anderen

Prestaties en successen boeken

Vakmanschap uitoefenen

Promoties en carrière maken

Avonturieren en nieuwe ervaringen opdoen

Risico’s nemen

Wedijveren, willen winnen

Rechtspositionele zekerheid

Beroemd, bekend worden

Vrijheid, onafhankelijkheid

Hulpvaardigheid

Betrokkenheid tonen, loyaal zijn

Orde, stabiliteit

Plezier

Zelfrespect

Flexibiliteit

Zelfstandigheid

Representativiteit

Slagvaardig zijn

Besluiten nemen

Een turbulente werkplek

Een duidelijk takenpakket

Mede ondernemerschap

Klantvriendelijkheid

Internationaal werken

Kwaliteitsbewust werken

Leiding geven

Initiatieven tonen

Zelfbeheersing

Betrouwbaarheid

Openheid

Innerlijke harmonie

Respect

Mensen enthousiasmeren

Invloed uitoefenen

Verantwoordelijkheid dragen

Sociale kontakten

Samenwerken

Onderhandelen

Waardering en herkenning

Feedback

Ervaring op doen bij conflicten.

Variatie in het werk

Passief inkomen genereren

Integriteit, eerlijkheid

De omgangsstijl

Visie ontwikkeling

Faciliterend bezig zijn

E-commerce gerelateerde zaken

Variatie in het werk

Werk in een crisissituatie

Een organisatie in verandering

Contact met externe relaties

Marktgericht werken

Klik hier om door te gaan naar de volgende opdracht

terug van Zingevende-factoren naar inhoudsopgave