Polariteiten; wie kent zichzelf het beste?Omcirkel van de volgende polariteiten alleen degene die het MEEST op jouw feitelijk gedrag van toepassing is. Het is niet de bedoeling dat er nuances worden aan gebracht. Lees wat er staat en maak direct een keuze, denk er niet te lang over na, ok?

Denker of Doener

Mensgericht of Objectgericht

Planning of Ad hoc

Verstand of Gevoel

Individuen of Groepen

Sturen of Gestuurd worden

Taakgericht of Relatiegericht

Grote lijnen of Details

Ontwikkelen of Uitvoeren

Initiatiefnemer of Volgend

Generalist of Specialist

Objectief of Subjectief

Delegeren of Controleren

Afhankelijk of Onafhankelijk

Risico of Veiligheid

Kwaliteit of Kwantiteit

Structuur of Vrijheid

Pro-actief of Reactief

Teamworker of Solowerker

Idealist of Realist

Jezelf-zijn of Jezelf aanpassen

Resultaatgericht of Procesgericht

Georiënteerd op bedreigingen of Georiënteerd op kansen

Klik hier om door te gaan naar de volgende opdracht

terug van Polariteiten naar inhoudsopgave