Chakra stress op vakantie

by Yvonne
(Amsterdam)

Chakra stress in de zeilen

Chakra stress in de zeilen

Ik had last van chakra stress toen ik op vakantie was.
Ik wist eerst niet wat het was, toen ik deze informatie las, herkende ik het direct. Nu ben ik er van af.

Comments for Chakra stress op vakantie

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

Aug 20, 2007
Rating
starstarstar
Welk soort chakra heeft het betrekking op?
by: Moontje

Ik vroeg mij af over welke chakra dit gaat? En wat dit te doen heeft met zeilen?

Groetjes,

Moontje

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Stress algemeen.