Stress komt voort uit je innerlijke wereld

Is stress al dan niet te testen? En zo ja; wie bepaalt dan wat de werkelijke waarde hiervan is? Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan en behoorlijk veel informatie over te verkrijgen. Waar het voor jou om gaat is op welke manier je er van af kan komen... Als je je bijvoorbeeld zorgen maakt over je werk – je vraagt je bijvoorbeeld af of je wel goed functioneert – dan kan leiden tot slapeloosheid

Lichamelijke spanning

Je lichaam komt niet meer tot rust en kan ongemakken gaan vertonen. Het lijkt dan alsof je lichaam de oorzaak van je problemen is. In werkelijkheid maak je je zorgen en dat doe je in je hoofd doordat je denkt.

Je krijgt hierdoor het gevoel dat de zaken niet gaan zoals jij zou willen. Daarom is spanning ook voor ieder persoon een unieke aangelegenheid en ervaart iedereen het ook op zijn eigen manier.

Geestelijke spanningen

De manier waarop je tegen jezelf aankijkt - je zelfwaardering - heeft grote invloed op

je levenskracht en bezieling.

Mensen die zichzelf laag waarderen zijn kwetsbaar. Door hun negatieve kijk op zichzelf hebben ze een verhoogd risico op het ontwikkelen van angsten, depressie, lichamelijke klachten en relationele problemen.

Zelfwaardering betekent letterlijk: waarde aan je zelf toekennen.Met andere woorden: je velt een oordeel over jezelf.

Als je niet tevreden bent over jezelf veroorzaakt dat een diepgaande emotionele pijn. Deze pijn staat gelijk aan de pijn die mensen ervaren als ze iets belangrijks verliezen.

Bij het verliezen van waardering voor jezelf ontstaat dus stress in de vorm van emotionele pijn. Het is daarom belangrijk om na te gaan wat de reden is dat je jezelf steeds minder waarderen. Deze site gaat over preventie en geeft je een zeker gevoel; het geeft je het gevoel dat je controle hebt. Reden te meer om verder te lezen.

Een ander zeer belangrijke zaak is om jezelf goed te kunnen bekijken. Daarvoor moet je leren jezelf te dissocieren. Dat is door de ogen van een ander naar jezelf kijken. Dat is lastig in het begin, maar wel te leren.

Zo kun je afstand nemen van bepaalde zaken die spanningen opleveren en bekijken wat je er aan kan doen.

Dit betekent concreet dat je naast het identificeren van de oorzaken ook nog eens jezelf onder handen moet nemen en je te trainen op een andere manier naar jezelf te kijken.
terug van stress naar wellness stress management HOME