Stress en bezieling

zijn verbonden met elkaarStress en bezieling; onlosmakelijk met elkaar verbonden

Wat is bezield zijn, wat betekent bezielen en wat is het hebben van een ziel? Bezield zijn = waar leven inzit. Bezielen = leven vanuit passie, gedreven zijn door hartstocht. En ziel betekent; levenskracht, een bron van ongekende energeie.

Kwaliteit van de ziel verwijst naar hogere aspiraties of drijfveren. Bezieling gaat voorbij aan materiele tevredenheid, ambities of talenten, aan oppervlakkige wensen. Het in verbinding staan van de mens met het diepste in zichzelf. Het is een passie, gericht op het scheppen en ervaren, anders dan het ego dat gericht is op verkrijgen, willen.

Bezieling is een proces waarin de essentie van het leven, de diepere lagen van het bestaan of hogere aspiraties die de mens uittillen boven het zelfbehoud, doorstralen in ons dagelijks doen en laten. Om toegang te krijgen tot die essentie kunnen we putten uit een bron die voor ons allen toegankelijk is, doch waarvan wij ons vaak niet meer bewust zijn.

Je kan op veel verschillende manieren kontakt maken met deze bron. Bijvoorbeeld door middel van meditatie of door je bezig te houden met loopbaanzelfsturing als onderdeel van je zelfrealisatie.

Door zelfrealisatie, door dat wat je bent volledig te kennen en lief te hebben, kun je in verbinding zijn met de ander. Als je zonder spoor van twijfel weet dat een en hetzelfde leven stroomt door alles wat is, en dat jijzelf dat leven bent, dan houd je natuurlijk en spontaan van alles en allen.

Zolang je ervaart dat alles en allen van jou gescheiden zijn, kun je er ook niet van houden, want dan ben je er bang voor. Vervreemding van het zelf veroorzaakt angst en angst versterkt vervreemding. Dat is een vicieuze cirkel die geestelijke stress veroorzaakt. Zelfrealisatie doorbreekt deze cirkel.


terug van stress en bezieling naar stress algemeen home