Geld en erfrecht

Geld en erfrechtGeld en erfrecht Het erfrecht regelt wat er met het vermogen van iemand gebeurt in geval van overlijden.

Er zijn mensen die niets vastleggen of regelen. In dit geval is er volgens de wet sprake van erfopvolging bij versterf, ook wel wettelijk erfrecht of versterfrecht genoemd.

En er zijn mensen die wel zelf bepalen wat er met de nalatenschap moet gebeuren. Dan is er sprake van testamentair erfrecht.

De erflater is degene die overlijdt en een vermogen nalaat.De nalatenschap of erfenis is het vermogen dat de erflater achterlaat.De erfgenaam is degene die een gedeelte van de erfenis of nalatenschap ontvangt.Bloedverwantschap is de band tussen personen die van elkaar afstammen of de band tussen personen die een gemeenschappelijke stamvader of stammoeder hebben.

Uitgangspunt van het erfrecht is dat de langstlevende persoon zo goed mogelijk verzorgd achter moet blijven. Dit wordt bereikt door de zogenoemde wettelijke verdeling die inhoudt dat alle goederen aan de langstlevende toekomen. De kinderen krijgen slechts een geldvordering ter grootte van hun wettelijk erfdeel.

Het erfrecht is ook van toepassing op geregistreerd partnerschap.

Erfrecht is alleen mogelijk op bloedverwanten en wordt toegepast op de volgende groepen:

 • groep 1: de (niet van tafel en bed gescheiden) echtgenoot van de erflater en diens kinderen
 • groep 2: de ouders van de erflater en diens broers en zusters
 • groep 3: de groot ouders van de erflater
 • groep 4: de overgrootouders van de erlater

  Een kind van een erflater kan niet zomaar onterfd worden en heeft op grond van de wet recht op een legitieme portie. Een legitieme portie is een geldvordering op de gezamelijke erfgenamen. Dit geldt niet voor stiefkinderen en voor de langstlevende echtgenoot.

  TestamentEen testament is een notariele akte om af te wijken van het versterferfrecht. Iedereen ouder dan 16 jaar kan een testament laten opmaken. Hierin kan je als erflater zelf je erfgenamen of legetarissen benoemen.

  Een legetaris is geen erfgenaam.

  Een legaat is een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater een 1 of meerdere personen een vorderingsrecht toekent. Ook bij een testament is de legitieme portie van belang.


  terug van geld en erfrecht naar geld stress home