Geld en geregistreerd partnerschap;

nog maar 1 gemeenschappelijk vermogen.Door geld en geregistreerd partnerschap ontstaat er een algehele gemeenschap van goederen. Partners hebben hierdoor nog maar 1 gemeenschappelijk vermogen waarin alle bezittingen en schulden zijn opgenomen.

Het betuur over de goederen ligt in beginsel bij de partner die het betreffende goed in de gemeenschap heeft ingebracht of op wiens naam het betreffende goed staat.

Voor het verrichten van bepaalde rechtshandelingen is toestemming van de andere partner nodig.

Met een notariele akte kan hiervan afgeweken worden.

Geregistreerd partnerschap wordt beeindigd:

 • bij overlijden van een van de partners
 • bij vermissing van een van de partners
 • ontbinding op verzoek van een van de partners
 • bij het ondertekenen en inschrijven van de beeindigsovereenkomst die door de notaris of advocaat is ondertekend. (in geval van flitsscheidingen veel gebruikt)
 • bij omzetting naar huwelijk.

  Het kan dus, anders dan een huwelijk, met wederzijds goedvinden zonder tussenkomst van de rechter worden beeindigd.

  In de beeindigingsovereenkomst staan doorgaans de voorzieningen opgenomen die de alimentatie, huurrecht van de woning en verdeling van de gemeenschap bevinden.
  terug van geld en geregistreerd partnerschap naar geld stress home