Geld en huwelijk

Geld en huwelijkGeld en huwelijk Geld en huwelijk zijn twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zaken. Wanneer je met je partner samenwoont zonder dat je getrouwd bent of een samenlevingskontrakt hebt op laten maken, heb je volgens de wet geen andere relatie dan 2 willekeurige vreemden.

Oftewel: er bestaat geen specifieke wetgeving als je ongetrouwd of ongeregistreerd samenwoont met je partner. In gevallen van uit elkaar gaan, overlijden of schenkingen die je wilt doen, is er geen wet waar je je op kan beroepen. Je kan je voorstellen dat de dan mogelijk ontstane situaties erg vervelend en verdrietig kunnen zijn.

Om deze situaties te voorkomen kun je met elkaar een samenlevingscontract afsluiten of met elkaar in het huwelijk treden.

Een samenlevingscontract heeft ook rechtsgeldigheid als je het niet door de notaris laat opstellen. Doch de notaris is precies op de hoogte van alle zaken die in een samenlevingscontract moeten worden opgenomen. De kans dat er onenigheid komt bij afwikkeling is daardoor kleiner.

In een samenlevingscontract is opgenomen:

  1. wie de eigenaar is van de bepaalde goederen en wie het bestuur hierover heeft
  2. hoe de kosten voor huishouding bepaald en verdeeld zijn
  3. wie de premies voor verzekeringen en pensioenen betaald
  4. wat de materiele en financiele gevolgen zijn bij beeindiging van het samenlevingsverband
  5. dat de onverdeelde eigendom overgaat in gemeenschappelijk eigendom d.m.v. bijvoorbeeld een verblijvingsbeding.

Door het samenlevingscontract stelt men de zaken veilig en sluit men familieleden uit als erfgenamen.Zonder samenlevingscontract treedt het erfrecht op, d.w.z. dat de familie als erfgenamen worden gezien. Zij hebben daarom recht op de erfenis. Mochten zij de erfenis dan toch aan de overgebleven partner schenken, moet hier belasting over betaald worden.

Het probleem van nalatenschap kan ook opgelost worden door het opmaken van een testament waarbij de partners elkaar als erfgenaam benoemen.

Een andere oplossing is het aangaan van een huwelijk of het partnerschap laten registreren.

Het huwelijkOm te kunnen trouwen moeten de partners 18 jaar of ouder zijn.Zijn de partners nog geen 18 jaar maar wel tenminste 16 jaar en het meisje is zwanger of net bevallen van een baby dan is een huwelijk ook mogelijk.Bij jonger dan 16 jaar kan er alleen getrouwd worden met ontheffing van de Minister van Justitie.

Als partners trouwen met elkaar en niets over bezittingen of schulden vastleggen, dan ontstaat automatisch een algehele gemeenschap van goederen. D.w.z. dat alle bezittingen en schulden nu van beide echtgenoten zijn. Men is aansprakelijk voor elkanders bezit en voor elkanders schuld.

Als partners trouwen met elkaar en wel afspraken hebben gemaakt over bezittingen en schulden dan spreken we van trouwen op huwelijkse voorwaarden.

Het huwelijk eindigt:

  1. bij overlijden van een van de echtgenoten
  2. bij vermissing van een van de echtgenoten
  3. bij echtscheiding
  4. bij ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed
  5. bij omzetting in geregistreerd partnerschap

<
terug van geld en huwelijk naar geld stress home