Stress accepteren; wat is hiervan het nut?Stress accepteren is uitermate moeilijk. Om aan stress-aanvaarding te kunnen doen, moet je uitgaan van het punt waar je nu bent, dat spreekt voor zich. Je stress aanvaarden betekent dat je uitgaat van het punt waar je bent en alles wat je tot dat punt gebracht heeft. Aanvaard je huidige stress-patronen, inclusief je verslavingen, gewoonten, negatieve eigenschappen, kleine beslommeringen en al het andere rond de persoon die je op dit moment bent.

We zijn allemaal menselijk en hebben menselijke zwakheden, gedragspatronen waar we niet bepaald trots op zijn. Dit maakt deel uit van ons mens-zijn. Stress-aanvaarden kan je door je menselijkheid niet te veroordelen. We ontkomen niet aan onze menselijkheden en als ze bovenkomen moet je proberen net zo meevoelend te zijn met jezelf als je met anderen bent die problemen hebben. Hierdoor worden je problemen ontkracht.

Als je ervan uitgaat dat je vooruitgang vooral wordt bepaald door de afwezigheid van stress dan heb je de stress teveel macht gegeven. Haal je vooroordelen over jezelf van hun voetstuk en plaats ze op een menselijk niveau.

Het is gewoon je sores, zoals iedereen die heeft, een onderdeel van je leven. Werken aan je stress is niet iets wat buiten je pad staat, het maakt er gewoon deel van uit.

In plaats van overstuur te raken door je stress, moet je ze zien als de huidige kwesties waar je aan moet werken om te kunnen groeien. Door je stress te accepteren, is ze makkelijker te temmen en zal ze steeds kleiner worden.
terug van stress-acceptatie naar wellness-stress-management HOME