Stress management

omvat alle tips en techniekenStress management

Stress Management is het zelf sturen en managen van je stress. Nu moet je natuurlijk wel weten of je stress hebt, waar het vandaan komt en welke effecten het op je gezondheid heeft. Deze 3 peilers bepalen of jij in staat bent om je stress te managen.

Het is belangrijk om de echte negatieve gevolgen van stress op je gezondheid en je optreden te (h)erkennen zodat je dit echt serieus neemt en als een onderdeel van je lifestyle gaat maken. Het begrijpen van de deze fundamentele peilers helpt je ook de aangereikte tools te accepteren en het help je nieuwe tools te creeeren voor nieuwe stressvolle situaties.

Nadat je deze informatie hebt doorgenomen begrijp je de theorie die achter Stress Management en zijn tools schuilt gaat en wees gerust dat de technieken gebaseerd zijn op echt onderzoek.

Je kan de informatie snel even scannen, of tot in detail in je opnemen.

In de laatste honderd jaar is er veel onderzoek verricht naar stress. Een aantal van de hieruit voortvloeiende theorieën zijn geaccepteerd en geadopteerd, en een groot aantal worden nog steeds onderzocht en bediscusieerd. Deze website geeft je informatie om sommige van deze theorieën te begrijpen. Zij zijn de basis voor de tools en technieken die je uitgereikt krijgt.

Laten we beginnen bij het definieren van stress. Daarna kijken we naar de onderliggende mechanismen die stress veroorzaken. Vervolgens gaan we kijken naar de oorzaak van stress en de relatie onderzoeken tussen stress en de invloed op je gezondheid en tussen stress en je werk.

We zijn van mening dat het heel belangrijk is dat je daadwerkelijk begrijpt wat de invloed van stress is op je gezondheid. We zien dat stress een ernstig negatief effect op je korte alswel lange termijn gezondheid kan hebben, zowel in je carriere als in je privé-leven. Alleen dit al pleit voor een goed en gedegen Stress Management.

Als laatste gaan we ook Stress Management m.b.t. carriere succes definieren en kijken we naar de 3 vormen van benaderingen om stress te managen:

  • 1) actie gerelateerd ( = stress reduceren door actie te ondernemen)
  • 2) perceptie gerelateerd ( = stress reduceren door bewust te worden van je houding en je emotionele reacties op stress)
  • 3) overlevingsgericht gerelateerd ( = stress reduceren door aanvaarding van zaken in het leven die je niet kunt oplossen)

In de literatuur van de afgelopen honderd jaar kun je veel verschillende definities van stress terugvinden. Iedereen hanteert een eigen definitie van stress, of het nu psychologen, medici of managers zijn. En ieder verdedigt zijn definitie net zo passioneel als de ander.

Wat het allemaal zo complex maakt is dat wij allemaal intuïtief heel goed weten wat er met stress bedoeld wordt, omdat we het allemaal wel een keer of meerder keren ervaren hebben. Daarom zou een eenduidige verklaring zo logisch zijn…….behalve dat dit het dus niet is.

Een eerste probleem om stress eenduidig te definieren wordt veroorzaakt door het feit dat stress door zoveel zaken veroorzaakt kan worden. Het is door de familie of aan familie gerelateerde ervaringen, levenspaden, reacties en verwachtingen dat stress kan ontstaan en in even zoveel situaties; verschillende mensen ervaren verschillende aspecten en definieren deze met verschillende definities.

Een van de grondleggers van stress-onderzoek, Hans Seyle, identificeerde een ander deel van het probleem toen hij zich bewust werd van de verschillende typeringen in de verschillende kennisgebieden. Voor een advocaat en een linquist hebben woorden een precieze, definitieve en allesuitsluitende betekenis. In andere gebieden evolueren ideeen en definities als gevolg van onderzoek en kennis uitbreiding. Seyle’s inzicht was, in 1956, dat ‘stress niet zo zeer slecht is maar dat het er allemaal vanaf hangt hoe je er mee omgaat. De stress van vermoeiendheid veroorzaakt door creatief succesvol werk is een bijkomstigheid, terwijl dezelfe stress maar dan veroorzaakt door afwijzing, vernedering of infecties mens ondermijnend is. Seyle geloofde dat de biochemische effecten van stress als irrespectief ervaren werden, afhankelijk of de situatie positief of negatief was.

Sindsdien is er een groot deel van verder onderzoek voortgezet en de opkomende ideeen verder uitgewerkt. Toch zijn de schadelijke gevolgen van stress, veroorzaakt door positieve situaties, niet of nauwelijks onderzocht.

Uiteindelijk is de meest geaccepteerde definitie van stress de volgende:

“Stress is een conditie of gevoel dat door een persoon wordt ervaren wordt als hij of zij(in haar of zijn perspectief) overmand wordt door een hoeveelheid persoonlijke of sociale orders, meer dan hij of zij aankan.”

Mensen voelen zich een maar beetje gestressed als ze de tijd, ervaring en kwaliteiten hebben om de situatie te kunnen handelen. Ze voelen grote stress als zij niet het idee hebben de situatie te kunnen hanteren, niet in staat zijn om de grote hoeveelheid druk in de vorm van orders, vragen, verantwoordelijk te dragen.

Daarom wordt stress altijd als negatief ervaren. Het is niet een consequentie van een gebeurtenis; het hangt voor een zeer groot gedeelte af van de perceptie van de betreffende persoon en zijn of haar bekwaamheid om hier mee om te gaan.


De focus van deze informatievoorziening is beperkt tot het soort stress dat mensen over het algemeen als ‘normaal’ beschouwen. Het heeft onder geen voorwaarde betrekking op heftige intense stress m.b.t. levensgevaarlijke of levensbedreigende situaties. Ook is het geen behandeling die van toepassing is op het zogeheten Post-Traumatic Stress Disorder of langdurige depressies. Hoewel dit ernstig serieuze aangelegenheden betreft, ligt het buiten de scope van deze website.


terug van stress-management naar wellness stress management home