School stress is vervelend; voor iedereen

een kijkje achter de schermenSchool-stress; wie kent het niet?

Ach ja, iedereen herkent het wel......van school helemaal vermoeid thuiskomen, op de bank neerploffen, geen land mee te bezeilen, niets is goed, alles is teveel, het gaat gewoon even niet meer.

Een heftig gevoel van: "Bleh!Voor mij hoeft het allemaal niet meer"

Hoewel iedereen school stress op zijn eigen manier ervaart herkent een ieder - jong of oud - zich wel in de geschetste situatie en is op zich geen reden tot actie of paniek.

Vaak verandert het gevoel als er eventjes rust genomen is, even ontspannen is of dat er een gesprek is geweest waarin de reden voor deze vermoeidheid tot uiting is gekomen. Misschien dat je er zaken in herkent die een opening kunnen geven om inzicht in je school-stress te krijgen.

Bij stress op school denken wij automatisch aan taaksituaties zoals toetsen en examens. In de vakliteratuur wordt stress op school echter multidimensioneel omschreven. Leerlingen ervaren stress in alledaagse schoolsituaties. Dat kunnen taaksituaties zijn – zoals bijvoorbeeld confrontatie met opgelegde taakeisen door de leraar of de confrontatie met het eigen falen. Maar ook de sociale omgang met de leerkracht en medeleerlingen. Denk hierbij aan sociale isolatie en identificatie met stress bij andere leerlingen.

Stress in de basisschool

In de, overigens beperkte, literatuur over 'stress in de basisschool' lezen we dat kinderen vooral stress ondervinden wanneer ze zich niet in staat voelen om aan de gestelde eisen te voldoen. Bij kinderen van tien jaar of ouder blijkt dat vooral de zwakste leerlingen, ongeacht het schooltype, de meeste stress ervaren.

Kinderen van die leeftijd beseffen kennelijk dat hun prestaties zwak zijn. Het pijnlijke besef van de eigen incompetentie is een van de meest voorkomende oorzaken van het negatieve zelfbeeld bij kinderen met leermoeilijkheden en van het ontwikkelen van stressreacties.

Het probleem oplossend vermogen versterken

Leerlingen die vaak geconfronteerd wordt met een bedreigende schoolsituatie, kunnen problemen krijgen met leerstofbeheersing en welbevinden. 'Leerstofbeheersing' is de mate waarin de leerling erin slaagt vaardigheden te beheersen of de taak succesvol uit te voeren.

Stress bedreigt het leervermogen door een vernauwing van de aandacht, en daardoor wordt het vinden van probleemoplossingen bemoeilijkt.

Concentratieproblemen kunnen we dan ook opvatten als 'symptomen' van stress.

Maar ook alledaagse situaties buiten school kunnen voor stress zorgen. Bekijk onderstaande video over een situatie die geheel los staat van school, maar waardoor er wel stress tijdens school ontstaat die de resultaten sterk beïnvloeden.

Het algemeen welbevinden van de leerling komt in gevaar

Ook het algemeen welbevinden kan in gevaar komen. Wanneer een leerling voelt dat hij een leerdoelstelling niet bereikt, zal hij op zoek gaan naar strategieën die het welbevinden herstellen.

Hij gaat de clown uithangen in de klas of hij probeert moeilijke opdrachten te vermijden. Dat alles kan dan weer ten koste gaan van de leerstofopname, de verwerking en beheersing van de leerstof.

Indien de leerling zich langere tijd in een staat van onvermogen bevindt kunnen zich ernstige klachten als overspannenheid voordoen, maar de leerling kan op den duur ook uitvallen als gevolg van burn-out.

Een evenwichte voeding en uitgebalanceerde ondersteuning in de vorm van voedingssupplementen kan als oplossing bijdragen tot het verkrijgen van een algeheel goede gezondheid. Hier door krijgt stress niet direct de overhand.


terug van school-stress naar wellness-stress-management HOME