Welkom bij de gratis E-cursus "Van Stress naar Wellness"

Hieronder vind je de modules van de e-cursus "Van Stress naar Wellness".

Door inzicht te krijgen in jouw waarden & normen en in je persoonlijke levensloop wordt jij je bewust van de keuzes die je maakte en kan gaan maken.

Je kan het vergelijken met het opmaken van een soort 'tussenbalans': waar sta je nu, op dit moment, en waar wil je naar toe?
1 - De balans opmaken

Opdracht 1: Schrijf je biografie
Opdracht 2: Maak je levenspanorama
Opdracht 3: Vragen over je huidige functie
2 - Waardering van je huidige levensstijl

Opdracht 4: Breng je successen in kaart
Opdracht 5: Breng je teleurstellingen in kaart
Opdracht 6: Breng je lessen in kaart
Opdracht 7: De zelfanalyse
Opdracht 8: Jouw eigen conclusie
Opdracht 9: De polariteitenoefening
Opdracht 10: De elementenvierhoek
Opdracht 11: Zingevende factoren in je werk
Opdracht 12: Waardenoefening
3 - Waar wil je naar toe?

Opdracht 13: Ontspanningsactiviteiten
Opdracht 14: Basisvragen voor loopbaanzelfsturing
Opdracht 15: Jouw wensberoepen
Opdracht 16: Nog enkele speelse vragen
Opdracht 17: Schenken en ontvangen
Opdracht 18: Jouw ideale levensontwerp
Opdracht 19: Jouw twijfels; een gouden schat!
4 - Plan van aanpak om je doelen te bereiken

Opdracht 20: Breng je doelen in kaart
Opdracht 21: Van start gaan!
terug van e-cursus naar wellness-stress-management Home