Stress in het vijfde chakra;

leer je persoonlijke waarheid te sprekenStress in je vijfde chakra heeft te maken met dat jij jouw eigen waarheid niet verkondigd. Je hebt nog niet de manier of de vorm gevonden om je hele ziel en zaligheid op de juiste manier te verwoorden.

Natuurlijk kun je dit oefenen en trainen, maar belangrijker is het na te gaan wat je nu precies wilt verwoorden. En daarvoor heb je dus de andere chakra's nodig.

Het eerste chakra staat voor overleven. Je moet een woning, voedsel, geld en kleding hebben.

Het tweede chakra staat voor aantrekkingskracht; dat wat je nodig hebt trek je aan, dat wat je niet nodig hebt, stoot je af.

Het derde chakra staat voor de wilskracht, je eigen macht, jouw waarden en normen.

Het vierde chakra is het hartchakra en heeft alles te maken liefde voelen voor de medemens.

Als je niet in staat bent om deze chakra's te begrijpen en hier je eigen verwoordingen voor te vinden, zul je stress in het vijfde chakra ervaren. Erger wordt het nog als je deze stress tracht te verbloemen, te ontkennen of te negeren. Je verloochent als het ware dan wie je bent.

Belangrijk is het dus om er zorg voor te dragen dat de eerste 4 chakra's in goede harmonie zijn met elkaar. Dan zul je je eigen stem vinden en je stress verminderen of oplossen.

Lees hier meer over:

Het zesde chakra, waar het draait om jouw verbeeldingskracht, de wereld van de beelden die voorbij de gedachten gaat.

Het zevende chakra, waar spirituele zaken aan bod komen.
retour van Stress-in-het-vijfde-chakra naar Chakra-stress