Stress in het zevende chakra;

kun je de goddelijke kennis aanvaarden ?Stress in het zevende chakra is gevaarlijk omdat het kan leiden tot een leven dat is zich afspeelt zonder aansluiting te hebben met de wereld.

Op dit niveau voldoet kennis van het spirituele leven alleen niet, je wilt versmelten met het goddelijke en je handelingen laten leiden door deze vereniging. Je leven wordt gekenmerkt door een soort van eerbied; je ziet diepe dimensies in alle ervaringen.

Denk nu niet dat je verlicht bent.....ook als je voldoende kennis hebt vergaard en je in staat bent om je af te stemmen op de universele energiestroom, je werk houdt niet op te bestaan. Je moet hout blijven hakken en water dragen, net zoals je voorheen gewend was te doen.

Bij stress in het zevende chakra is het noodzakelijk om je eigen authentieke ik te vinden door eerst zelf de leiding te nemen. Door keuzes te maken die je misschien liever niet wilt omdat er dierbaren in het spel zijn. Die je het gevoel geven dat je de controle niet mag verliezen, je verantwoordelijkheid staat op het spel in deze kwesties.

Maar dan: denk je nu echt dat door overgave aan het goddelijke jou en je dierbaren iets kwaads zal overkomen? Hoe groot is je vertrouwen om de controle (van je ego) op te geven en je over te geven aan de goddelijke wil? Je overgave aan de goddelijke wil moet onvoorwaardelijk zijn; met God valt niet te onderhandelen.

Overgave is iets anders dan opofferen. Opoffering betekent dat behoeften van anderen belangrijker zijn dan jouw eigen behoeften. Overgave is een pad dat zich ontvouwt in ieders belang, ook dat van jezelf. Het is een levenswijze dat beslist in het belang van iedereen is en waarbij opoffering niet nodig is. Het doet niemand kwaad en brengt geen schade toe aan het ik.

Als het pad dat je nu loopt niet in overeenstemming is met je denken en je voelen en het je geen inspiratie en vertrouwen schenkt waardoor je niet dichterbij je hogere zelf en het goddelijke brengt, wantrouw het dan; je hebt last van stress in het zevende chakra.

Het levenspad dat je loopt en dat je met bezieling vervult zal je wel dichterbij je hogere zelf brengen en zo bereidt je je stap voor stap voor op de uiteindelijke goddelijke verbinding die dan ook komt. Leven in dit volle bewustzijn lost de stress in het zevende chakra op omdat het de ultieme uiting van vertrouwen is.

Het ego bepaalt veelal wat je zult geloven en zult gaan doen. Het is de taak van het ego om je te beschermen en daarin zal het ook volstaan door je angsten te geven. Als je luistert naar je angsten zul je nooit het pad van inspiratie en bezieling op kunnen gaan, gewoonweg omdat je er niet voor kunt kiezen; je bent bang dat je het verkeerd zult doen.

Zo zul je blijven doen wat je altijd al deed, zo blijf je tijd en energie steken in dat wat je altijd al deed. Je zult dan wel heel goed worden ( je baan of in je relatie) maar je zult de bezieling en het goddelijke nooit ervaren.

Zo kun je bijvoorbeeld de hele tijd aan werk en geld denken omdat je denkt dat dit je zekerheid zal geven en daardoor op het pad blijven waar je was.

In dezelfde tijd had je je ook kunnen overgeven aan het goddelijke door 100% te vertrouwen te hebben en te ervaren dat werk en geld je niet de zekerheid brachten zoals je nu - in vertrouwen - wel ervaart.

Vaak is het zo dat we - ondanks dat we alles hebben wat ons hartje begeert - toch nog onrustig zijn en zoekende naar dat ontbrekende stukje. Soms kunnen we zo wanhopig zijn dat we bereid zijn alles op te geven om voorbij de wanhoop te komen, voorbij de stress in het zevende chakra. Dat is volkomen overgave. Dat je werkelijk in staat bent om alles wat je hebt los te laten, weg te geven omdat je weet dat je dan verlost bent van je wanhoop.

Fijner is het als je vanuit je vrije wil tot deze overgave kan komen. Dan is het niet langer meer een wanhopige keuze maar een genadigde kans!

Lees hier meer over de andere chakra's:

1. Stress in het eerste chakra: Overlevingsdrang

2. Stress in het tweede chakra : Aantrekkingskracht

3. Stress in het derde chakra : Wilskracht

4. Stress in het vierde chakra : Liefde

5. Stress in het vijfde chakra : Creativiteit

6. Stress in het zesde chakra : Verbeeldingskracht

terug van Stress-in-het-zevende-chakra naar Chakra-stress